7T5A2120

Jobb eller frivillig hos oss

Vi har for tiden ingen ledige stillinger på Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, men for øvrig ønsker vi alle om bord som medseilere og har mange spennende tokt for 2017 som du kan lese mer om på programsiden.

Søker du som frivillig?

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl takker så mye for din interesse om å være frivillig. Vi er privilegert og har veldig mange som ønsker å seile som frivillig, men dertil større utfordringer siden vi ikke har anledning til å innfri alle disse ønskene.  Per i dag kan vi ikke tilby plass som frivillig, men dersom du sender en søknad, vil vi ta vare på den og kontakte deg igjen dersom det skulle bli behov. Frivillige søknader til forpleiningen vil bli prioritert. Vi ber om forståelse for at vi til tider ikke har kapasitet til å svare på alle henvendelser.  

Søker du som kadett?

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl takker for at du ønsker å utføre kadettiden din om bord hos oss. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta inn kadetter eller andre som skal ha en form for systematisk opplæring i henhold til STCW for 2017 sesongen. Dette grunnet kapasiteten om bord. Vi beklager dette. Vi ber om forståelse for at vi til tider ikke har kapasitet til å svare på alle henvendelser. 

Søker du som lærling for matros/motormann eller for VG3?

Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl takker for at du ønsker å ha lærlingetiden din som matros/motormann om bord hos oss. Vi vil ikke ha anledning til å svare deg direkte på slike henvendelser, dette siden vi er medlem hos Maritimt Opplæringskontor i Haugesund (Maropp) og ber derfor om at alle henvendelser vedrørende læreplasser sendes via disse. Tilsvarende skal alle VG 3 henvendelser gå via Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen. 

Søker du læreplass i kokkefaget?

Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl takker for at du ønsker læreplass i kokkefaget om bord hos oss. For mer informasjon kan du oppsøke opplæringskontoret for Hotel og Restaurantfag i Hordaland, Reisos.
Vi ber deg vennligst sende en e-post med din kontaktinformasjon og søknad til vår driftssjef Magnus Klepsvik: magnus.klepsvik@lehmkuhl.no

 

NL 7809_2

Praktisk informasjon

BH CIMG0810

Program

Firmaet Bouvet på seilas med sine ansatte (copyright Bouvet)

Leie skipet?

Visste du at?
Kapteinens loggbok