IMG_5224_2-quer -kolor

Stiftelsen

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl ble etablert i 1978. Formålet med virksomheten er nedfelt i statuttene som følger: Stiftelsens har til formål å søke seilskipet Statsraad Lehmkuhl bevart for etterslekten og herunder gi det en verdig bruksanvendelse som samsvarer med skipets tradisjoner, herunder maritim yrkesopplæring. Virksomheten holder til sentralt i Bergen og har 6 personer ansatt i administrasjonen, som også omfatter Statsraad Lehmkuhls Venner. Administrasjonen håndterer all virksomhet i tilknytning til drift og bevaring av Statsraad Lehmkuhl. Skipet har en besetning på ca. 17 personer i seilingssesongen, et tall som blir noe redusert i opplagsperioden om vinteren.

NL 7809_2

Praktisk informasjon

BH CIMG0810

Program

Firmaet Bouvet på seilas med sine ansatte (copyright Bouvet)

Leie skipet?

Visste du at?
Kapteinens loggbok