Statsraad Lehmkuhl (copyright Norbert Lümmen)

Historien i korte trekk

«Statsraad Lehmkuhl» er en tremastet stålbark og ble bygget ved Johann C. Tecklenborg AG i Bremerhaven-Geestemünde i 1914 som skoleskip for den tyske handels­flåten, under navnet “Grossherzog Friedrich August”. Under mesteparten av den første verdenskrig lå skipet som stasjonært skoleskip i Tyskland, og ble deretter beslag­lagt av engelskmennene.

På initiativ av daværende direktør i Det Bergenske Dampskibsselskab, tidligere statsråd Kristoffer Lehmkuhl, kjøpte Norges Rederforbund skipet for ca. kr. 300.000 i 1923. Som et uttrykk for erkjentlighet overfor Kristoffer Lehmkuhl, for hans arbeid til fremme av skoleskipssaken i Norge og for hans innsats i 1905-regjeringen, ble skipet omdøpt til «Statsraad Lehmkuhl».

Etter at Bergens Rederiforening hadde utrustet et 5 måneders prøvetokt for 200 elever i 1923, ble skoleskipet i 1924 overdradd til institusjonen Bergens Skoleskib. Bortsett fra krigsårene 1940-45, da den tyske okkupasjons­makt beslagla skipet og omdøpte det til "Westwärts", drev Bergens Skoleskib «Statsraad Lehmkuhl» uavbrutt til og med 1966.

På tross av statsbidrag maktet ikke institusjonen da lenger å drive skoleskipet. Svikt i tilgan­gen på elever og økte driftsomkostninger gjorde at man alvorlig overveiet salg av skipet til ut­landet. Skipsreder Hilmar Reksten kjøpte imidlertid «Statsraad Lehmkuhl» i 1967 for at den ikke skulle gå ut av landet, og for at den fortsatt skulle kunne brukes til opplæringsformål.

I årene 1968 - 72 drev så skipsreder Reksten for egen regning diverse kurs for førstereisgutter. Men på grunn av manglende tilskudd fra staten til drift av skipet for opplæringsformål, ble «Statsraad Lehmkuhl» liggende i opplag på Bergens havn fra 1973. I 1978 skjenket skipsreder Hilmar Reksten «Statsraad Lehmkuhl» til Stiftelsen Seilski­pet Statsraad Lehmkuhl, som nå eier og driver skipet. Stiftelsen har gjennom flere år leiet skipet ut til foreninger, skoler, firmaer og organi­sasjoner, som har brukt skipet til forskjellige formål og turer. I tillegg har det gjennom flere år vært arrangert seiltokter og skjærgårdsturer, som har vært åpne for publikum i sin alminnelighet.

«Statsraad Lehmkuhl» måler 1.516 brutto registertonn og har et seilareal på 2.026 kvm fordelt på 22 seil. Elevka­pasiteten har i alle år vært 200 pr. kurs, men etter modernisering av innredningen, bl.a. med moderne sanitæran­legg er kapasiteten i dag redusert til 150. Det er lugarer for en fast besetning på 20 mann. Skipet har en diesel­motor på 1125 HK som under gunstige værforhold kan gi en fart på ca. 11 knop. 

"Statsraad Lehmkuhl" har også deltatt i en del av de store seilaser for skoleskip, arrangert av The Sail Training Association. Disse seilaser blir nå arrangert hvert år, den første fant sted i 1956. «Statsraad Lehmkuhl» har del­tatt i følgende seilaser arrangert av The Sail Training Association:

Av hensyn til skoleskipsguttenes sikkerhet ble «Statsraad Lehmkuhl» allerede fra konstruktørens side "underrigget", altså redusert seilmengde i forhold til skipets dødvekt. Dette gir skipet et visst handikap i kappsei­laser ved svak vind­styrke. Skuten gjør seg derfor best i frisk vind.

«Statsraad Lehmkuhl» har besøkt USA ved en lang rekke anledninger. Andre fjerne destinasjoner har vært Brazil, Tyrkia og Kapp Verde øyene.

I årene fra 1994 til 2005 har skipet gjennomgått et omfattende rehabiliteringsprogram, og fremstår etter dette som et av verdens best vedlikeholdte seilskip.

«Statsraad Lehmkuhl» har fungert som skoleskip for den tyske marine høsten 2000, og fra 2002 har skipet hver høst vært leiet av Den norske Marine som skoleskip for Befalskolen og Sjøkrigsskolen.

«Statsraad Lehmkuhl» er i dag Norges største og eldste skværriggete seilskip.

Statsraad Lehmkuhl (copyright Wenche C. Olsen)

Mannskapet

BH CIMG0810

Program

Firmaet Bouvet på seilas med sine ansatte (copyright Bouvet)

Leie skipet?

Visste du at?
Kapteinens loggbok