Statsraad Lehmkuhl (copyright Wenche C. Olsen)

Mannskapet

Skipet har en besetning på 17 personer i seilingssesongen, et tall som blir noe redusert i opplagsperioden om vinteren.

Under de fleste seiltokt har Statsraad Lehmkuhl en fast besetning på 17 personer:

Kaptein: Marcus A. Seidl

Kaptein: Jens Joachim Hiorth 

Overstyrmann: David Seidl

Overstyrmann: Ulrich S. Johannesen

1. styrmann: Siri Botnen

1. styrmann: Øyvind Ask

Båtsmann: Torben Peiter Skov

Båtsmann : Jo Leif Strønen

Tømmermann: Frode Anker Røsstad

Tømmermann: Mikkel Brixvold

Sersjant :Jesper Rosenmai

Matros/Sersjant: Ove Malmstrøm

Matros: Hans Oskar Varden

Matros : Janus Ryom Larsen

Matros :Mads Henning Reimer Rasmussen

Lettmatros :Kjell-Ove B. Smøraas

Lettmatros : Kristian Buløw- Berntsen

Lettmatros :Iris Sundstrøm

Lettmatros/ dekkskadett: Aksel Sperstad Jacobsen

 

Matroslærling : Sunniva Mejer Sømhovd

Matroslærling : Tina Tunes

Matroslærling : Andreas Netteland

Stuert :Sverre Leirvik

Stuert: Trond Paulsen

Kokk : Andreas Instebø

Kokk : Andre Kulen

Forpleiningsassistent: Anny- Elise Hjelle

Forpleiningsassistent :Jeanette Johansen

Forpleiningsassistent: Mikaela Kristina Hørberg

Forpleiningsassistent : Therese Anderson

Maskinsjef :Ivar Giertsen

Maskinsjef : Tarald Solheim

1. maskinist Per Stefansen

1. maskinist Eivind Jåstad

Lege/Sykepleier (frivillig)

 

I tillegg til den regulære besetningen er det et antall ekstramannskaper med på noen av toktene, disse er engasjert i tillegg til den ordinære besetningen. De assisterer skipets faste besetning og på samme måte som besetningen behjelpelig med å veilede elevene; særlig de som er ny om bord. 

Statsraad Lehmkuhl (copyright Wenche C. Olsen) Kaptein Marcus A. Seidl
NL 7809_2

Praktisk informasjon

BH CIMG0810

Program

Firmaet Bouvet på seilas med sine ansatte (copyright Bouvet)

Leie skipet?

Visste du at?
Opportunities multiply as they are seized.
Statsraaden på Facebook