Regatta

Venneforeningen

Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner ble stiftet i 1976 som en frittstående støtteforening for Statsraad Lehmkuhl.

Foreningens formål er å arbeide for at Statsraad Lehmkuhl bevares for Bergen og under norske flagg.

Foreningens midler skal, etter styrets vedtak, anvendes til beste for Statsraad Lehmkuhl.

Venneforeningen har sete i Bergen, og holder til i samme kontorlokaler som Stiftelsen.

 

Pr. 01.11.2014 hadde Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner følgende medlemsmasser:

2639 Årsmedlemmer
637 Livsvarige medlemmer
118 Bedriftmedlemmer
11 Utenlandske medlemmer
3405 Total

 

Styret:

Foreningen ledes av et styre bestående av 4 valgte styremedlemmer. I tillegg oppnevnes et styremedlem av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, og dessuten har daglig leder i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl plass i foreningens styre. 

Styret har følgende sammensetning:

  • Pål Jangård (Formann)
  • Helge S. Dyrnes (Oppnevnt av Stiftelsen)
  • Karen-Sofie Schjøtt Olsaker (Styremedlem)
  • Alex Nordhuus (Styremedlem)
  • Ove Lind (Styremedlem)

Sekretæriatfunksjonen blir utført av Guni Kaldestad.

KLIKK HER FOR Å BLI MEDLEM I VENNEFORENINGEN DU OGSÅ!

Eller send en mail til lehmkuhl@lehmkuhl.no

 

 

 

Visste du at?
Opportunities multiply as they are seized.
Statsraaden på Facebook