Skipet i skjærgården

Bidrag til Statsraaden

Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har i alle år vært en viktig støttespiller for Statsraad Lehmkuhl, og har bidratt med økonomisk støtte til en hel rekke prosjekter.

Bidrag:

 • Bevilget i 2014 kr. 42.000 til film
 • Bevilget i 2014 kr. 200.000 til jubileumsåret
 • Bevilget i 2014 kr. 250.000 til ny buffet
 • Bevilget i 2012/13 kr. 4.000.000 til ny bysse og fornying av kjøl- og fryseanlegg
 • Bevilget i 2011 kr 1.350.000 til ny propell og installasjon
 • Bevilget i 2008 kr 300.000 til fornyelser av instrumenter på "Statsraad Lehmkuhl"
 • Bevilget i 2007 kr 250.000 til oppussing av ornamentene 
 • Bevilget i 2006 kr 600.000 i forbindelse med ombygging av Skur 7
 • Bevilget i 2005 kr 420.000 til utskiftning av livbåter på "Statsraad Lehmkuhl"
 • Bevilget i 2004 kr 200.000 til Bergens Sjøfartsmuseum i forbindelse med åpningen av den utvidede "Statsraad Lehmkuhl" utstillingen.
 • Bevilget i 2002/2003 til sammen 3,0 millioner kroner til Stordekksprosjektet, og ble dermed den største private bidragsyteren.
 • Bevilget i 2002 kr 200.000 til oppgradering / vedlikehold av Skur 7 på Bradbenken 
 • Bidro med 1,7 millioner kroner til reparasjon og rehabilitering av akterskipet i 1998
 • Bekostet nye generatorer til "Statsraad Lehmkuhl"
 • Tok intiniativ til å skaffe "Statsraaden" ny seilgarderobe i 1995, og deltok i finansieringen 
 • Kjøpte inn 225 stoler til "Statsraad Lehmkuhl" 
 • Deltok med egne midler, og bidro til anskaffelse av eksterne midler for sanering av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhls gjeld
 • Skaffet skipet ny hovedmotor i 1982, og betalte renter og avdrag på lånet til det var nedbetalt i midten av 1990-årene
 • Bidro til fornyelse av skipets ornamenter i baug og hekk

 

Takket være alle våre medlemmer og andre støttespillere har dette latt seg gjøre!

 

 

NL 7809_2

Praktisk informasjon

BH CIMG0810

Program

Firmaet Bouvet på seilas med sine ansatte (copyright Bouvet)

Leie skipet?

Visste du at?
Kapteinens loggbok