WCO 5

Bli medlem!

Bli medlem i Venneforeningen du også!

Det koster å vedlikeholde et så stort seilskip som Statsraad Lehmkuhl. Hvis Venneforeningen forsatt skal kunne være en aktiv støttespiller for skipet, trenger vi ditt bidrag. 

 

VI ER VELDIG TAKKNEMLIG OM DU ØNSKER Å BLI MEDLEM!

Klikk deg inn på denne linken for å bli medlem http://booking.lehmkuhl.no/membership 

Enkeltmedlemskap kr.    300,- pr år
Utenlandsk medlemskap kr.    500,- pr år
Foreninger og bedrifter under 100 ansatte      kr. 2.500,- pr år
Bedrifter over 100 ansatte kr. 5.000,- pr år
Livsvarig medlem kr. 3.000,-       

  

MEDLEMSFORDELER:

Den aller største belønningen med å være medlem av Statsraad Lehmkuhls Venner er vissheten om at skipet bevares. Som medlem er du med på å sikre at vi i Bergen og Norge forsatt kan være stolte av å ha et av verdens største og best bevarte seilskip. I tillegg til dette får du som medlem følgende fordeler:

 

Velkomstpakke:

Velkomstpakke med klistermerke, pin med Venneforeningens logo, foreningens vedtekter samt informasjon om skipet. Livsvarige medlemmer får i tillegg et diplom.

 

Rabatt på skjærgårdsturer:

50 kroner i rabatt på de åpne skjærgårdsturene med Statsraad Lehmkuhl.

Års medlemmer og livsvarige medlemmer får 50 kroner i rabatt for inntil 3 billetter pr. betalte medlemskap (pr. år).

Bedriftsmedlemmer får 50 kroner i rabatt for 10 billetter pr. betalte bedriftsmedlemsskap (pr. år).

 

Medlemsblad og Venneavis:

Som medlem får du tilsendt et nyhetsbrev på epost om våren og et medlemsblad om våren. I tillegg utgis det hvert år i februar/mars en egen avis som bilag til Bergens Tidene.

 

Forsatt venter nye restaureringsoppgaver for Statsraad Lehmkuhl. Skipet skal til verft i utlandet vinteren 2012/2013.

Hvis Venneforeningen skal kunne være en aktiv støttespiller for skipet, trenger vi ditt bidrag!

 

Klikk her for å se hva Venneforeningen har bidradd med til Statsraad Lehmkuhl over de siste årene!

 

 

NL 7809_2

Praktisk informasjon

BH CIMG0810

Program

Firmaet Bouvet på seilas med sine ansatte (copyright Bouvet)

Leie skipet?

Visste du at?
Opportunities multiply as they are seized.
Statsraaden på Facebook